Kata en détail

Lehr­rei­cher Work­shop mit Kata-Bun­des­trai­ner Sebas­ti­an Frey

Kata en détail

Inten­si­ves Trai­ning der Kata­me-No-Kata und die Nage-No-Kata

Kata en détail

Auf dem Pro­gramm stan­den die Kata­me-No-Kata und die Kodo­kan Goshin-Jutsu